izv. prof. mr. art. Lara Badurina

Scenografija,
Kiparstvo

Portfelj
http://www.larabadurina.net

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti