izv. prof. mr. art. Lara Badurina

Scenografija,
Kiparstvo

Portfelj
http://www.larabadurina.net

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

Dokumenti trenutno nisu dostupni.

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti