Korina Hunjak, Asistentica

Primijenjena grafika,
Vizualne komunikacije i grafički dizajn
Web dizajn,
Ilustracija

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

Dokumenti trenutno nisu dostupni.

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti