Korina Hunjak, Asistentica

Primijenjena grafika,
Vizualne komunikacije i grafički dizajn
Web dizajn,
Ilustracija

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti