Kiparstvo I/II LP

Mentori: doc. mr. art. Darija Žmak Kunić

Asistenti: Nina Lekić i Rino Banko

Studenti LP:

Ana Klanac

Aneli Sošić

David Adulmar

Dominik Višnjić

Jelena Polgar

Maja Puček

Mario Puškarić

Mateja Ozmec

Mia Naletina

Miriam Volarić

Tina Malešević

Vanna Janković

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti