Kiparstvo I/II izborni LP i PU

Mentor: doc. mr. art. Darija Žmak Kunić

Asistenti: Nina Lekić i Rino Banko

Studenti:

Linda Štimac

Marta Sladoljev

Nadia Domjan

David Adulmar

Miriam Volarić

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti