Kiparstvo C/D LP

Mentor: doc.mr.art. Darija Žmak Kunić

Student: Lora Prodanović

Mentor: red. prof. art. Želimir Hladnik

Asistent: Nina Lekić

Student:

Josipa Baljak

Nikolina Janjić

Roni Kostadina

Mateja Majcan

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti