Izrazi u kiparskim materijalima I/II

Mentor: doc.mr.art. Dražen Vitolović

Asistent: Rino Banko

Studenti:

Karla Bučkal

Klara Dujmović

Ljiljana Fučkor-Grahovac

Katarina Kožul

Marta Kušt

Doris La Mazza

Lucija Opačak

Petra Patafta

Lucija Savić

Karlo Načinović

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti