Izložba studentskih radova s kolegija Internet i web dizajn

mentor: Elvis Krstulović dizajn postava i fotografije: Melani Grabar

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti