Grafika V/VI

Mentor: red. prof. art. Jasna Šikanja

Asistent: Ivana Bajcer

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti