Grafika I/II PU

Mentor: doc. dr. art. Celestina Vičević

Asistent: Ivana Bajcer

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti