Grafika III/IV PU izborni

Mentor: red. prof. art. Letricija Linardić

Asistent: Dajana Radoš

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti