Grafika C/D LP

Mentor: red. prof. art. Josip Butković

Asistenti:

Ivana Bajcer

Dajana Radoš

studenti:

Ornela Domijan

Katarina Musap

Ivana Sikirić

Daria Stanko

Fotograf: asist. Ivan Vranjić

Magdalena Vukalović

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti