Escuela de arte (Oviedo)

Osnovne informacije o sveučilištu / studiju

Umjetnička škola Oviedo u Asturiji (EAO) je javna visokoobrazovna institucija koja već 225 godina nudi programe u području umjetnosti i dizajna. Kao centar za više studije umjetnosti, težimo tome da naše programe integriramo u programe cjeloživotnog obrazovanja i Erasmus, koji promoviraju mobilnost u studiranju i radnom osposobljavanju. Također, naš prioritet u bliskoj budućnosti je uspostavljanje veza s drugim institucijama u Europskoj uniji.

Neprekidna aktivnost i suradnja naše škole s drugim nacionalnim i međunarodnim institucijama odraz je naših umjetničkih i pedagoških ideja, koje se temelje na eksperimentiranju, istraživanju i neprestanom traženju novih izazova. EAO je trenutačno članica Konfederacije škola umjetnosti i dizajna (CEA) U Španjolskoj i surađuje s Udruženjem grafičkih dizajnera Asturije (AGA).

Kao primjer dinamičnog i inovativnog centra, 1999. godine, u sklopu Leonardo programa, u suradnji s Centro Europeo de Empresas e Innovación de Asturias dobili smo prvu nagradu za projekt 42 Líneas Ediciones de Arte.

više na stranici institucije…

O programu međunarodne suradnje Erasmus +

Akademija primjenjenih umjetnosti u Rijeci ostvaruje program međunarodne suradnje sa Sveučilištem primjenjenih znanosti u Aachenu putem programa mobilnosti Erasmus +.

Stoga je procedura prijave kao i prava i obveze tijekom studijskog boravka jednaka kao i za sve programe u okviru Erasmus + programa mobilnosti.

Osim Programu mobilnosti Erasmus +, APURI je aktivna i u okvirima CEEPUS mreže na projektima ADRIART.CE.

Kako se prijaviti

Studenti se za razmjenu prijavljuju na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Rijeci. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje u siječnju/veljači za sljedeću akademsku godinu.

Prije prijave na natječaj, svi studenti zainteresirani za razmjenu, dužni su proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom na fakultetu/akademiji usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pažnju, te se informirati na kojem se jeziku izvodi nastava na stranom sveučilištu.

Info o studijskom boravku

Trajanje razmjene: minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.

Studenti za vrijeme trajanja međunarodne razmjene ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju.

Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija  moguće ostvariti više puta – važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija – u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) npr. na istoj razini studija 6 mj. SMS + 6 mj. SMP =12 mjeseci. Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju do 24 mjeseca za tu razinu studija. Erasmus mobilnost u okviru LLP programa i u okviru programa Erasmus Mundus računa se u zbroj 12 mjeseci po razini studija (2009./10.-2016./17.). Ako je student već dosegao granicu za jednu razinu studija, moći će se prijaviti za novu mobilnost studijskog boravka ili stručne prakse na drugoj razini studija. Ograničenje ukupnog trajanja mobilnosti se primjenjuje i na studente koji ostvaruju mobilnost u statusu zero-grant studenta.

Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom visokom učilištu.

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti