viši umj. sur. Elvis Krstulović

UNIRI portfelj

Elvis Krstulović djeluje u polju vizualnih umjetnosti, grafičkog i web dizajna. Suosnivač je umjetničkog kolektiva Fokus Grupa koji istražuje područja umjetnosti, dizajna i arhitekture kroz izložbene, izdavačke i edukativne projekte. Kao dizajner radi na samoiniciranim istraživačkim projektima kao i na projektima za klijente. Zadnjih nekoliko godina kroz projekte Fokus Grupe radi na projektima dizajna informacija i vizualizacije podataka.

Krstulović je diplomirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2007. godine, 2015. godine završio je Bauhaus Lab, post-master program za dizajn i arhitekturu na Bauhaus Dessau a trenutno priprema završnu radnju na Dutch Art Institute (MA) s fokusom na ulogu dizajna informacija / vizualizacije podataka u proizvodnji znanja.

Viši umj. sur. Elvis Krstulović je nastavnik na preddiplomskom studiju Primijenjena grafika gdje predaje kolegije Računalna grafika I i II te na diplomskom studiju Vizualne komunikacije i grafički dizajn gdje predaje kolegije Internet i web dizajn A i B.

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

Izbor radova nastavnika

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti