Eksperimentalno crtanje A/B

Mentor: red.prof.art.Goran Štimac

Asistent: Mitar Matić

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti