Centar za dizajn i produkciju

Voditelj: izv. prof. art. Aljoša Brajdić

Djelatnost Centra je promocija Akademije oblikovanje, priprema i realizacija jednostavnih komercijalnih projekata izrada stručnih i umjetničkih radova iz područja grafičkog dizajna i produkcije tiskanje manjih naklada jednostavnih grafičkih proizvoda briga o radu stroja za digitalni tisak ostale aktivnosti iz domene grafičkog dizajna i produkcije.

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti