Dajana Radoš, asistentica

Djeluje u području vizualno-likovnih umjetnosti te aktivno istražuje područje grafike. Radeći, ali prvenstveno živeći grafiku, gradi svoj prepoznatljiv umjetnički svijet procesualnim i slojevitim interveniranjem na grafičke matrice. Pored grafičkog medija, umjetnički izraz gradi grafičko-prostornim objektima, knjigama umjetnika i keramiko-skulpturama. Organizirala je i vodila više likovnih radionica i umjetničkih projekata. Redovito izlaže i sudjeluje na domaćim i međunarodnim trijenalima i bijenalima grafike. 

Diplomirala je 2011. godine na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci na Odsjeku likovnih umjetnosti iz područja grafike, te stekla pravo na zvanje i akademski naziv magistra likovne pedagogije. 

Asistentica je na na grupi kolegija iz područja grafike na preddiplomskom i diplomskom studiju Likovne pedagogije te preddiplomskom studiju Primijenjene umjetnosti.

Izbor radova

  • Murvini zapisi

  • Murve

  • Esencija kadra

  • Esencija kadra

  • Metamorfoza

  • Moja

  • Samostalna izložba „Matricis – grafičke mijene“, Sveučilišna galerija „Vasko Lipovac“ u Splitu

  • Samostalna izložba „Matricis – grafičke mijene“, Sveučilišna galerija „Vasko Lipovac“ u Splitu

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti