dr. sc. Iva Jazbec Tomaić, asistentica

Područje njezina užeg znanstvenog interesa je povijesni tekstil. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova s temama vezanima uz rano novovjeke svile sačuvane na području Hrvatske i šire te je sudjelovala na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Stručno se usavršavala pri Fondazione arte della seta Lisio u Firenci dok je kraće studijske boravke u svrhu istraživanja realizirala u Veneciji (Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume u Museo di Palazzo Mocenigo), Firenci (Kunsthistorisches Institut Florenz Max-Planck-Institut) i Londonu (Victoria and Albert Museum).

Diplomirala je povijest i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2010. godine, a doktorirala 2019. godine s temom Povijesni tekstil u nekadašnjoj Porečkoj biskupiji od 15. do kraja 18. stoljeća. Godine 2018. polaže državni stručni ispit iz upravnog područja zaštite kulturnih dobara kao i stručni ispit za zvanje muzejskog kustosa.

Zaposlena je na poziciji Višeg stručnog suradnika za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara pri Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Odjela za kulturu Grada Rijeke.

Surađuje u nastavi na preddiplomskim studijima Likovne pedagogije, Primijenjene umjetnosti i Vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna iz kolegija Akademsko pismo.

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti