Ljiljana Barković, asistentica

Umjetnica koja se bavi umjetničkim radom u polju slikarstva, ali svoj umjetnički izraz gradi i na polju umjetničkih objekata, i to u mediju stakla i drugih materijala. Aktivno izlaže te je ostvarila 13 samostalnih i sudjelovala na pedesetak skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu.

Diplomirala slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje u Ljubljani 2008. godine. Usavršavala se u području oblikovanja stakla u Muranu na školi Abate Zanneti. Završila je DPPO Program Dopunsko pedagoško i psihološko obrazovanje za nastavnike na Filozofskom fakultetu u Rijeci. 

Surađuje na kolegijima Staklo I i II, Slikarstvo I, II, III, IV, V, i VI te Slikarstvo C i D na preddiplomskom i diplomskom studiju Likovne pedagogije. Na diplomskom studiju Primijenjene umjetnosti surađuje na kolegijima Staklo A, B, C i D.

Izbor radova

  • Fragment misli 1 i 2

  • Fragmenti 2, akril na platnu

  • Fragmenti 4, akril na platnu

  • Leptir

  • Par

  • Stablo, 2015., akril na platnu

  • Plavi prozor, 2017., objekt, staklo i boja

  • Prozor

  • Šuma, 2018., objekt, staklo-toplinska i hladna obrada

  • Ulica u noći

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti