Tamara Kola Žepina, mag. ing. pp. tp.

stručna suradnica studentske službe

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti