Damir Orlić, umjetnički suradnik

Kazališni je, televizijski i filmski glumac. Od 2002. do 2016. godine bio je član ansambla Hrvatske Drame i prvak Drame u HNK Ivana pl. Zajca, u kojemu je od 2011. do 2014. obnašao dužnost ravnatelja Hrvatske drame. Od 2016. godine radi kao glumac-lutkar u Gradskom kazalištu lutaka Rijeka. Za svoja glumačka ostvarenja je osvojio mnoge nagrade i priznanja, poput Nagrade Grada Rijeke za predstavu ‘Život lude’,  Nagradu HNK Ivana pl. Zajca za najbolju mušku izvedbu u sezoni za predstavu ‘Crnac’, Nagradu dječjeg žirija za najbolju predstavu ‘Zamrznute pjesme’ na PIF-u u Zagrebu, Nagradu za najbolju predstavu u cjelini za ‘Avanture maloga Juju’ na 12. Malom Maruliću, festivalu hrvatske drame za djecu u Splitu te mnoge druge. 

Diplomirao je glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu 2001. godine. 

Surađuje na kolegiju Scenski govor i gluma na preddiplomskom studiju Glume i medija.

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti