Daniela Šegota, mag. iur.

Stručna suradnica za opće i kadrovske poslove

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti