Daniela Šegota, mag. iur.

Stručna suradnica za opće i kadrovske poslove
mail: ???@apuri.hr
tel: ?????????

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti