Nataša Čulina Štimac, mag. oec.

Financijsko računovodstvena služba

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti