Ana Sumner, bacc. oec.

Viša stručna referentica i ISVU koordinatorica

Završila je Ekonomski fakultet u Rijeci 2008. godine, smjer Ekonomika poduzetništva.
Na Akademiji primijenjenih umjetnosti radi od 2016. godine kada je angažirana u okviru stručnog osposobljavanja u studentsku službu, nakon čega je 2018. godine stalno zaposlena. Osim što je referent u studentskoj službi i ISVU koordinator, imenovana je koordinatorom za osobe s invaliditetom Akademije primijenjenih umjetnosti.

Kontakti:
ana.maricic@apuri.uniri.hr
+385 51 401 387