Tamara Kola Žepina, mag. ing. pp. tp.

Stručna suradnica u Studentskoj službi

Diplomirala je 2003. godine na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na smjeru – tehnologija prometa. Nakon diplome radila je na Tehničkom fakultetu i na Veleučilištu u Rijeci.
Na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, kao stručni suradnik u studentskoj službi, radi od 2007. godine.

Kontakt:
tamara.kola.zepina@apuri.uniri.hr
+385 51 401 388

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti