Gluma

W. Shakespeare rekao je da je čitav svijet pozornica. Jednom kada se popneš na daske koje život znače, shvatit ćeš i zašto.

Gluma je vještina javne umjetničke izvedbe različitih uloga, a ostvaruje se govorom, mimikom, gestama, pjevanjem i sviranjem. Zadatak glumca je glumom prikazati ulogu koja se zadaje tj. određuje tekstom, dramskim djelom ili scenarijem, a oblikuje se uz redateljske smjernice. Gluma je temelj svih klasičnih kazališnih izvedbi – komedije, tragedije, drame i sintetskih uprizorenja – opere i baleta, kao i filma te izvedbi drugih modernih medija poput radija i televizije.

Upoznat ćeš se s ključnim izvedbenim metodama i naučiti povezati tjelesne, govorne i glazbene vještine u integriranu cjelinu. Primjenjivat ćeš i poznatu kinestetičku metodu Arthura Lessaca u pristupu rada na tijelu i glasu kako bi se postigla sinestezija, fleksibilnost i melodičnost. Usvojit ćeš znanja iz područja dramaturgije te naučiti samostalno interpretirati suvremene produkcije. Isto tako, upoznat ćeš se s osnovnim pojmovima, razvojem i dinamikom medijskih i umjetničkih djelatnosti.

Zbog svoje interdisciplinarnosti te širokog područja interesa i djelatnosti, studijski program surađuje s različitim društvenim akterima, organizacijama i institucijama. Ostvarujemo partnerstva s Kazalištem Ulysses, HNK Ivan pl. Zajc, HKD Teatrom, Teatrom Exit, Gradskim kazalištem lutaka, Prostorom + i s drugima. Radi se u malim grupama, u kreativnoj i opuštenoj atmosferi, poštujući individualnost svakog studenta.

Gluma se predaje na preddiplomskom studiju Gluma i mediji. Završetkom ovog studija steći ćeš akademski naziv sveučilišnog prvostupnika/ice glume i medija, kao i uvjete za upis na diplomski studij Glume. U okviru dvogodišnjeg sveučilišnog studijskog programa steći ćeš naziv magistra/e glume i 120 ECTS bodova kroz specifična znanja i vještine iz područja struke. Uz to, kroz izborne predmete koji se izvode na drugim studijskim programima na Akademiji razvijat ćeš druge specifične kompetencije prema osobnim razvojnim afinitetima.

  • Prouči kolegije koje ćeš slušati ako upišeš Glume i medija ovdje.
  • Saznaj više o svojim budućim nastavnicama i nastavnicima ovdje.

Za upis na preddiplomski sveučilišni studij Glume i medija provodi se postupak vrednovanja uspjeha u srednjoj školi, postupak provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti. Pristupnik/ica može priložiti portfolio s fotografijama i video klipom koji predstavljaju dosadašnji rad. Konkretne specifikacije, obvezni dokumenti i broj bodova ovisit će o izboru studija u aktualnoj studijskoj godini. Svi pristupnici prijemnom ispitu moraju detaljno proučiti pravilnike o prijemnom ispitu, a za sva dodatna pitanja ili nejasnoće, tu je studentska referada. Na diplomski studij Glume se upisuju studenti/ice s završenim preddiplomskim studijem Gluma i mediji ili s drugih institucija koje provode sličan program uz prethodni prikaz programa i položenih predmeta kako bi se procijenile stečene kompetencije i eventualno odredili razlikovni ispiti.

Za pristup prijemnom ispitu Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci potrebno je priložiti vlastitu mapu radova. Osim toga, prijemni ispit se sastoji od motivacijskog razgovora/intervjua te praktičnih i teorijskih testova. Konkretne specifikacije, obvezni dokumenti i broj bodova ovisit će o izboru studija u aktualnoj studijskoj godini. Svi pristupnici prijemnom ispitu moraju detaljno proučiti pravilnike o prijemnom ispitu, a za sva dodatna pitanja ili nejasnoće, tu je studentska referada.

Imaš pitanja?

Sva pitanja vezana uz upise na Akademiju slobodno uputi studentskoj referadi, pisanim ili telefonskim putem. Potrudit ćemo se odgovoriti ti u najkraćem mogućem roku!

Radno vrijeme referade je:

Pon – Pet: 9 – 15:00 sati
Vikendom i praznikom ne radimo

Telefonski broj: 051/228-886
Email adresa: studentska@apuri.hr

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti