Gluma

W. Shakespeare rekao je da je čitav svijet pozornica. Jednom kada se popneš na daske koje život znače, shvatit ćeš i zašto.

Gluma je vještina javne umjetničke izvedbe različitih uloga, a ostvaruje se govorom, mimikom, gestama, pjevanjem i sviranjem. Zadatak glumca je glumom prikazati ulogu koja se zadaje tj. određuje tekstom, dramskim djelom ili scenarijem, a oblikuje se uz redateljske smjernice. Gluma je temelj svih klasičnih kazališnih izvedbi – komedije, tragedije, drame i sintetskih uprizorenja – opere i baleta, kao i filma te izvedbi drugih modernih medija poput radija i televizije.

Upoznat ćeš se s ključnim izvedbenim metodama i naučiti povezati tjelesne, govorne i glazbene vještine u integriranu cjelinu. Primjenjivat ćeš i poznatu kinestetičku metodu Arthura Lessaca u pristupu rada na tijelu i glasu kako bi se postigla sinestezija, fleksibilnost i melodičnost. Usvojit ćeš znanja iz područja dramaturgije te naučiti samostalno interpretirati suvremene produkcije. Isto tako, upoznat ćeš se s osnovnim pojmovima, razvojem i dinamikom medijskih i umjetničkih djelatnosti.

Zbog svoje interdisciplinarnosti te širokog područja interesa i djelatnosti, studijski program surađuje s različitim društvenim akterima, organizacijama i institucijama. Ostvarujemo partnerstva s Kazalištem Ulysses, HNK Ivan pl. Zajc, HKD Teatrom, Teatrom Exit, Gradskim kazalištem lutaka, Prostorom + i s drugima. Radi se u malim grupama, u kreativnoj i opuštenoj atmosferi, poštujući individualnost svakog studenta.

Gluma se predaje na preddiplomskom studiju Gluma i mediji. Završetkom ovog studija steći ćeš akademski naziv sveučilišnog prvostupnika/ice glume i medija, kao i uvjete za upis na diplomski studij Glume. U okviru dvogodišnjeg sveučilišnog studijskog programa steći ćeš naziv magistra/e glume i 120 ECTS bodova kroz specifična znanja i vještine iz područja struke. Uz to, kroz izborne predmete koji se izvode na drugim studijskim programima na Akademiji razvijat ćeš druge specifične kompetencije prema osobnim razvojnim afinitetima.

  • Prouči kolegije koje ćeš slušati ako upišeš Glume i medija ovdje.
  • Saznaj više o svojim budućim nastavnicama i nastavnicima ovdje.

Za upis na preddiplomski sveučilišni studij Glume i medija provodi se postupak vrednovanja uspjeha u srednjoj školi, postupak provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti. Pristupnik/ica može priložiti portfolio s fotografijama i video klipom koji predstavljaju dosadašnji rad. Konkretne specifikacije, obvezni dokumenti i broj bodova ovisit će o izboru studija u aktualnoj studijskoj godini. Svi pristupnici prijemnom ispitu moraju detaljno proučiti pravilnike o prijemnom ispitu, a za sva dodatna pitanja ili nejasnoće, tu je studentska referada. Na diplomski studij Glume se upisuju studenti/ice s završenim preddiplomskim studijem Gluma i mediji ili s drugih institucija koje provode sličan program uz prethodni prikaz programa i položenih predmeta kako bi se procijenile stečene kompetencije i eventualno odredili razlikovni ispiti.

Za pristup prijemnom ispitu Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci potrebno je priložiti vlastitu mapu radova. Osim toga, prijemni ispit se sastoji od motivacijskog razgovora/intervjua te praktičnih i teorijskih testova. Konkretne specifikacije, obvezni dokumenti i broj bodova ovisit će o izboru studija u aktualnoj studijskoj godini. Svi pristupnici prijemnom ispitu moraju detaljno proučiti pravilnike o prijemnom ispitu, a za sva dodatna pitanja ili nejasnoće, tu je studentska referada.

Detaljne upute za razredbeni postupak!

  • Studij Gluma i Mediji kao i diplomski studij Glume ne upisuje nove studente za godinu 2019./2020!

Imaš pitanja?

Sva pitanja vezana uz upise na Akademiju slobodno uputi studentskoj referadi, pisanim ili telefonskim putem. Potrudit ćemo se odgovoriti ti u najkraćem mogućem roku!

Radno vrijeme referade je:

Pon – Pet: 9 – 15:00 sati
Vikendom i praznikom ne radimo

Telefonski broj: 051/228-886
Email adresa: studentska@apuri.hr

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti