Doc. art. Elvis Krstulović

Djeluje u polju vizualnih umjetnosti, grafičkog i web dizajna. Suosnivač je umjetničkog kolektiva Fokus Grupa koji istražuje područja umjetnosti, dizajna i arhitekture kroz izložbene, izdavačke i edukativne projekte. Kroz vlastiti studio Abecede radi na samoiniciranim dizajn projektima, kao i na projektima za klijente. Zadnjih nekoliko godina kroz projekte Fokus Grupe radi na projektima dizajna informacija i vizualizacije podataka.

Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2007. godine, a 2015. je završio Bauhaus Lab, post-master program za dizajn i arhitekturu na Bauhaus Dessau. Trenutno priprema završnu radnju na Dutch Art Institute (MA) s fokusom na ulogu dizajna informacija/vizualizacije podataka u proizvodnji znanja.

Nastavnik je na preddiplomskom Studiju grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija gdje predaje kolegije Računalni alati I i II. Na diplomskom studiju Vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna predaje kolegij Internet i web dizajn A i B.

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

— Dokumenti trenutno nisu dostupni.

Izbor radova

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti