doc. dr. sc. Katarina Rukavina

Predstojnica katedre za povijest umjetnosti i opće predmete

Teorija likovnih umjetnosti,
Umjetnost XIX. i XX. stoljeća

Portfelj

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti