izv. prof. art. Jakov Žaper, predstojnik

Predstojnik katedre za grafiku

Primijenjena grafika,
Vizualne komunikacije i grafički dizajn

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti