doc. mr. art. Dražen Vitolović

Predstojnik katedre za kiparstvo

Tehnologija materijala,
Keramika

Portfelj

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti