Studij glume

Opis programa

Cjelokupni program dvogodišnjeg studija Gluma temeljen je na istraživačkom pristupu radu. Suradnjom nastavnika i studenata, neprekidnim transferom znanja, kod studenata se potiče samostalnost i profiliranje autorskog izričaja.

Prva specifičnost ovog studijskog programa jest u afirmiranju glumaca i glumica kao cjelovitih autora i autorica koji realizirajući vlastite ideje, u različitim medijima i umjetničkim formama, tijekom dvogodišnjeg studiranja razvijaju i oblikuju individualni autorski rukopis spreman da odmah po završetku studija komunicira s publikom.

Druga specifičnost ovog studijskog programa jest u fokusiranoj priprema studenata za rad u međunarodnom okruženju, primjenjujući Lessacovu jedinstvenu kinesensičnu metodu uz pomoć koje studenti ovladavaju scenskim govorom na engleskom jeziku.

Raspon i raznolikost kompetencija, iskustva i interesa nastavnika i nastavnica na studiju Gluma omogućuje studenticama i studentima stjecanje raznovrsnih znanja i vještina te usavršavanje u različitim aspektima promišljanja glume unutar široke palete filmskih, izvedbenih i novomedijskih praksi. Područje istraživanja i educiranja obuhvaća šarolik raspon tema od formi angažiranog, kreativnog, hibridnog, eksperimentalnog i istraživačkog dokumentarnog filma i videa, audiovizualne umjetničke i medijske forme (suvremeni eksperimentalni, inovativni i kratki film te njihovi medijski hibridi i ekstenzije), preko suvremenog plesa, umjetnosti performansa, hibridnih postdramskih formi, izvedbenog aktivizma, interdisciplinarnih i novomedijskih praksi.

Usvojena specijalizirana znanja i kompetencije omogućavaju magistrima glume: prakticiranje znanja o različitim medijima kao potencijalnim formama za realizaciju vlastitih ideja; prakticiranje znanja iz područja menadžmenta u kulturi kako bi samostalno sebi osigurali produkcijske uvjete za realizacije vlastitih ideja; prakticiranje znanja i vještina samoorganizacije i realizacije vlastitih autorskih projekata u kojima mogu, ovisno o potrebama, nastupiti kao autori inicijalne ideje i/ili pak kao izvođači (glumci).

U okviru dvogodišnjeg sveučilišnog studijskog programa studenti stječu 120 ECTS-a. Svi predmeti su jednosemestralni što omogućuje povećanu mobilnost studenata prema drugim sadržajima unutar institucije, kao i prema drugim studijskim programima u inozemstvu u kraćim studijskim boravcima. Završetkom studija stječu naziv Sveučilišni magistar odnosno Magistra glume.

Ishodi učenja

 • poznavanje i sposobnost interpretacije suvremenih produkcija
 • poznavanje i razumijevanje različitih metoda suvremenih kazališno-izvedbenih i audio-vizualnih praksi
 • sposobnost razlikovanja, uspoređivanja i analiziranja različitih pristupa istraživanja i proizvodnje kreativnih materijala unutar korpusa izvedbeno-vizualnih umjetnosti
 • poznavanje osnovnih povijesnih i suvremenih izvedbenih tendencija i teorijskih pravaca
 • prepoznavanje novih tendencija razvoja izvedbeno-umjetničkih praksi
 • sposobnost konstruktivnog i senzibilnog odgovora na rad drugih te prilagodljivost tijekom rada u kolektivu
 • praktična primjena znanja i vještina u digitalnom okružju
 • praktična primjena znanja i vještina u društvenoj zajednici
 • spremnost na aktivno sudjelovanje u razvitku zajednice i civilnog društva
 • spremnost na primjenu stečenih znanja i vještina u međunarodnom okruženju
 • spremnost na istraživački pristup kreativnom radu
 • sposobnost analize teorijskog problema u odnosu na praktični problem
 • sposobnost kritičkog i selektivnog povezivanja usvojenih teorijskih znanja sa suvremenim umjetničko-izvedbenim praksama
 • sposobnost primjene usvojenih teorijskih i praktičnih znanja u izvođačkoj praksi
 • sposobnost promišljanja i modificiranja osobne glumačko-izvođačke pozicije unutar različitih filmskih, izvedbenih i novomedijskih praksi ovisno o ideji koja se želi realizirati
 • sposobnost primjene usvojenih teorijskih i praktičnih znanja u cilju traženja vlastitog autorskog jezika
 • sposobnost osmišljavanja i realiziranja dramaturško-režijske koncepcije vlastite ideje unutar audio-vizualnih i kazališno-izvedbenih praksi
 • sposobnost samostalnog kreativnog autorskog rada u različitim medijima
 • usvajanje različitih znanja i njihova derivacija u vlastitom autorskom redateljskom pristupu
 • sposobnost suradnje s drugim autoricama i autorima na razini artikulacije ideje te dijeljenja autorske pozicije
 • spremnost na djelovanje u međunarodnom okruženju primjenom Lessac Kinesensic metode
 • sposobnost primjene znanja iz područja menadžmenta u kulturi za produkcijsku realizaciju vlastitih ideja
 • sposobnost otvaranja prostora vlastite vidljivosti i konkurentnosti na umjetničkom tržištu

Kontakti

dekanat:  dekanat@apuri.uniri.hr
studentska služba: studentska@apuri.hr
gluma: gluma@apuri.hr

Program

Za preuzimanje dokumenata unesite svoje podatke: (login: AAI@edu.hr)

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti