Studij glume

Opis programa

Studij glume, jedinstven u regiji, uključuje optimalno istraživanje ljudskih vještina i talenata svih vrsta: fizičkih, emocionalnih, umjetničkih, intelektualnih i intuitivnih. Studij također nudi kreativne načine rješavanja problema nastalih u raznim poljima ljudskog djelovanja. Takav program uključuje studente u njihovoj punini, tražeći od njih kontrolu pokreta, senzibilnost, glasovne sposobnosti, neverbalnu komunikaciju, razvoj lika, čistoću percepcije i svjesnosti, projekciju emocija i osobnosti.

Specifičnost studijskog programa jest u fokusiranoj specijalizaciji studenata u polju glume, razvoj samostalnih projekata i priprema studenata za rad u međunarodnom okruženju, primjenjujući Lessacovu jedinstvenu kinesensičnu metodu uz pomoć koje studenti ovladavaju scenskim govorom na engleskom jeziku.

U okviru dvogodišnjeg sveučilišnog studijskog programa studenti stječu 120 ECTS-a i usvajaju specifična znanja i vještine iz područja struke, dok kroz izborne predmete koji su im na raspolaganju s drugih studijskih programa na Akademiji mogu razvijati druge specifične kompetencije, prema osobnim razvojnim afinitetima. Završetkom studija stječu naziv Sveučilišni magistar odnosno Magistra glume.

Veliki naglasak daje se individualnom pristupu studentu kroz mentorsku nastavu. U radu na profesionalnim kazališnim i audiovizualnim produkcijama, što se nudi u izbornim kolegijima, studenti njeguju osobni razvoj i unapređuju svoja znanja i vještine. Dio programa održava se u suradnji s HNK Ivan Zajc, pod vodstvom nastavnika i iskusnih redatelja, dramaturga, glumaca i koreografa.

Svi predmeti su jednosemestralni što omogućuje povećanu mobilnost studenata prema drugim sadržajima unutar institucije, kao i prema drugim studijskim programima u inozemstvu u kraćim studijskim boravcima.

Nakon završetka diplomskog studija moguć je nastavak studija na višoj razini u zemlji ili inozemstvu.

Studij gluma i mediji iznosi 120 ECTSa, a traje 2 godine (4 semestra).

Kompetencije koje se stiječu

Opće (generičke) kompetencije

 • samostalno vladanje svim vrstama dizajna vizualnih komunikacija
 • spremnost na samostalni i grupni rad
 • primjena svih načela struke u praksi
 • preuzimanje odgovornosti u doprinosu stručnim znanjima i vještinama
 • odgovornost prema svim dionicima u skupnim projektima
 • moralna i socijalna odgovornost
 • informatičke vještine
 • praktična primjena znanja i vještina u društvenoj zajednici
 • praktična primjena znanja i vještina u digitalnom okružju

Specifične kompetencije

 • analiziranje i razumijevanje izvedbe unutar usvojenih znanja o povijesnim i aktualnim kontekstima
 • iscrpno poznavanje i razumijevanje ključnih izvedbenih metoda
 • detaljno poznavanje i sposobnost samostalne interpretacije suvremene produkcije
 • razlikovanje, uspoređivanje i analiza različitih pristupa u istraživanju, podučavanju i izvedbi u polju kazališne umjetnosti
 • poznavanje osnovnih pojmova, povijesnog razvoja i dinamike kazališnih djelatnosti; prepoznavanje i predviđanje tendencija razvoja
 • tumačenje i interpretacija djela izvedbenih umjetnosti kroz praktično-teorijsku analizu i kritičko promišljanje; teorijski utemeljena analiza izvedbenih umjetnosti u korelaciji s drugim umjetničkim vidovima

Profesionalne vještine

 • samostalno vladanje svim vrstama dizajna vizualnih komunikacija
 • spremnost na samostalni i grupni rad
 • primjena svih načela struke u praksi
 • preuzimanje odgovornosti u doprinosu stručnim znanjima i vještinama
 • odgovornost prema svim dionicima u skupnim projektima
 • moralna i socijalna odgovornost
 • informatičke vještine
 • praktična primjena znanja i vještina u društvenoj zajednici
 • praktična primjena znanja i vještina u digitalnom okružju

Kontakti

dekanat: dekanat@apuri.hr
studentska služba: studentska@apuri.hr
gluma: gluma@apuri.hr

Program

Za preuzimanje dokumenata unesite svoje podatke: (login: AAI@edu.hr)

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti