Jana Bilović, mag. oec.

Stručna suradnica za projekte

Magistrirala je 2018. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci – smjer Gospodarstvo Europske unije, čime je stekla šira znanja i kompetencije u područjima ekonomije s naglaskom na gospodarstvo, fondove, politike i projekte Europske Unije. Nakon studija dolazi na Akademiju primijenjenih umjetnosti, na mjesto stručne suradnice za ekonomske poslove.
2019. godine je završila osposobljavanje za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih ih EU fondova u visokom učilištu Algebra i pohađala edukaciju Škole protokola u jedinicama lokalne uprave i samouprave od strane Hrvatske zajednice županija.

Kontakti:
jana.bilovic@apuri.uniri.hr
+385 51 401 387

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti