doc. art. Alen Alebić

Predstojnik katedre za slikarstvo

Slikarstvo,
Strip i ilustracija

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti