Izv. prof. dr. art. Celestina Vičević

Djeluje u polju likovnih umjetnosti, u području grafike i umjetničke knjige. Grafiku doživljava kroz prošireni pojam grafičkog medija – bavi se grafičkim objektima, instalacijama i ambijentom, ovisno o danom prostoru. Umjetničko istraživanje opisuje kao ‘razmišljanje u materijalima’ (‘material thinking’, P. Carter), gdje već sam odabir određenih materijala (papira različitih kvaliteta i prozirnosti, u kombinaciji sa svjetlošću i različitim osvjetljenjima) oblikuje radove specifičnog senzibiliteta i poruke. U svom umjetničkom i pedagoškom radu primjenjuje znanja, metode i tehnike iz područja joge. Kroz spoj joge i umjetnosti naglašava važnost stvaralačkog procesa kao načina spoznaje te snažan terapeutski utjecaj umjetnosti na čovjeka u cijelosti.

Godine 2000. diplomirala je Likovnu kulturu na Odsjeku za likovnu umjetnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u području grafike i pod mentorstvom profesora J. Butkovića. Godine 2015. doktorirala je na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom profesora N. Arbanas i V. Turković s temom +Grafički list kao svjetlosni objekt i ambijent’.

Predaje na kolegijima Grafika I i II na preddiplomskom studiju Primijenjene umjetnosti, Grafika III i VI na preddiplomskom studiju Likovne pedagogije, te Grafika I i II na preddiplomskom studiju Grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija.

Nastavni materijali (login: AAI@edu.hr)

Detaljni izvedbeni planovi

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti