Izv. prof. dr. sc. Katarina Rukavina

Djeluje u području humanističkih znanosti, u interdisciplinarnom polju povijesti umjetnosti i filozofije. U znanstvenom radu bavi se analizom i interpretacijom problematike vizualnosti koja obuhvaća i filozofiju estetiku i teoriju spoznaje, te likovno-vizualnu umjetnost teoriju vizualnih umjetnosti i povijest umjetnosti. Njezin istraživački interes usmjeren je na umjetničku praksu 20. stoljeća s posebnim naglaskom na tzv. ‘vizualni obrat’ koji se povezuje s njom. Također, bavi se različitim aspektima viđenja i spoznaje unutar suvremene umjetničke prakse, pogotovo unutar proširenog polja relacijskih praksi i javne sfere, gdje propituje odnose vidljivog i nevidljivog, estetike i politike.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je stekla akademski stupanj diplomirane povjesničarke umjetnosti i filozofkinje. Na istom fakultetu pohađala je poslijediplomski doktorski studij filozofije, smjer estetika, te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofije, znanstvene grane estetike. Doktorirala je s temom ‘Filozofijsko utemeljenje umjetničke prakse XX. stoljeća. Viđenje i spoznaja u vizualnim umjetnostima XX. stoljeća’. 

Izvodi teorijsku nastavu iz kolegija Teorija likovnih umjetnosti A i B, Povijest umjetnosti 19. stoljeća i Povijest umjetnosti 20. stoljeća na preddiplomskim i diplomskim studijima Likovne pedagogije i Primijenjene umjetnosti.

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti