Mirela Ratković Gaća, mag. oec.

Voditeljica financijsko-računovodstvene službe

Završila je sveučilišni diplomski studij smjera Turistički menadžment na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 2002. godine i stekla zvanje mag.oec. Na Akademiji je zaposlena od lipnja 2020. godine kao Voditeljica financijsko-računovodstvene službe. Prethodno je radila na Ekonomskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci u financijama i računovodstvu. Osim toga, radila je nekoliko godine u bankarskom sektoru na poslovima riznice te pet godina u vanjskoj trgovini. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom, a pasivno španjolskim jezikom.

Kontakti:
mirela.ratkovic.gaca@apuri.uniri.hr
+385 51 228 883

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti