Izv. prof. dr. sc. Nataša Lah

Vanjska suradnica

Zaposlena je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, gdje je predstojnica Katedre za povijest i teoriju moderne i suvremene umjetnosti. Stalna je suradnica i mentorica na poslijediplomskim doktorskim studijima Transdisciplinarne humanistike na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, te Izdavaštva i medija na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Uz to je i mentorica na poslijediplomskom studiju Humanističkih znanosti u Zadru.
Pored znanstvenog i nastavnog rada aktivno je sudjelovala u području likovne kritike i medijacije vizualnih umjetnosti, kao i različitih muzejsko-galerijskih praksi, uključujući istraživačke, selekcijsko-recenzijske i izložbene programe u zemlji i inozemstvu. Do sada je objavila desetak stručnih i dvije znanstvene autorske knjige, a urednički potpisuje dva zbornika znanstvenih radova iz područja teorije umjetnosti. Osim knjiga objavila je čitav niz članaka u domaćim i međunarodnim znanstvenim publikacijama. Članica je uredničkog odbora znanstvenih časopisa Art&Media i New Theories.

Diplomirala je filozofiju i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru, i doktorirala u polju znanosti o umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci. 

Nositeljica je kolegija Suvremena i recentna umjetnost A i B na diplomskom studiju Likovne pedagogije.

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti