Kiparstvo

Za razliku od slike koja ima samo dvije dimenzije, skulptura ima i treću – dubinu. Zato se i kaže da se kiparsko djelo osjeća, pa i čita dodirom ruke. Ako su glina, plastelin, kamen ili drvo način na koji pišeš ili želiš pisati svoje misli i ideje, onda je kiparstvo smjer za tebe.

Kiparstvo je umjetnost volumena, punine i praznine. Za razliku od slike koja ima samo jednu kompoziciju, kiparsko djelo sadrži toliko kompozicija koliko ima kutova gledanja. Svakim pomakom motrišta mijenja se odnos dijelova skulpture prema cjelini. Kakve će oblike kipari stvarati ovisi o mnogočemu, ali prije svega o materijalu čije se posebnosti učimo poštivati te načinu na koje te materijale možemo oblikovati.

Steći ćeš kompetencije u kiparskom izrazu i interpretaciji volumena. Uz to, savladat ćeš modeliranje glave s portretnim karakteristikama te modeliranje prema torzu živog modela i aktu. Također, usvojit ćeš tehnološka znanja o modeliranju i lijevanju malog akta. Na diplomskoj razini radit ćeš na slobodnim kiparskim umjetničkim izrazima korištenjem ili kombiniranjem modernih kiparskih materijala i metoda. Tvoji mentori i profesori poticat će te na kritičko razmišljanje i eksperimentiranje u radu, uz impuls za razumijevanje suvremenog kiparskog konteksta.

Nastava se odvija u suvremeno opremljenim radionicama za kiparstvo, za rad u glini i gipsu, kamenu, drvu i metalu. Radi se u malim grupama, u kreativnoj i opuštenoj atmosferi, poštujući individualnost svakog studenta.

Kiparstvo se predaje kao niz obveznih i izbornih kolegija na preddiplomskim i diplomskim studijima Likovne pedagogije i Primijenjene umjetnosti. Na Likovnoj pedagogiji kiparstvo je sveprisutan segment općenite likovne pismenosti u kreativnom i edukativnom procesu, te ima važnu ulogu u razumijevanju i čitanju umjetničkih djela. Na studiju Primijenjene umjetnosti kiparski kolegiji su usmjereni na sustavno obrazovanje budućih stručnjaka za suvremene i primijenjene umjetnosti.

  • Prouči kolegije koje ćeš slušati ako upišeš Likovnu pedagogiju ili Primijenjenu umjetnost ovdje.
  • Saznaj više o svojim budućim nastavnicama i nastavnicima ovdje.

Po objavi natječaja za upise u iduću studijsku godinu upisuješ preddiplomski studij Primijenjene umjetnosti ili Likovne pedagogije. Nakon toga možeš upisati diplomski studij Primijenjene umjetnosti ili Likovne pedagogije. Ako imaš završen drugi preddiplomski studij, ali te zanima ili se baviš kiparstvom, slobodno nam pošalji svoju molbu i CV. Razmotrit ćemo koje su ti sve mogućnosti na raspolaganju da položiš dodatne ispite i upišeš se na ovaj studij.

Za pristup prijemnom ispitu Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci potrebno je priložiti vlastitu mapu radova. Osim toga, prijemni ispit se sastoji od motivacijskog razgovora/intervjua te praktičnih i teorijskih testova. Konkretne specifikacije, obvezni dokumenti i broj bodova ovisit će o izboru studija u aktualnoj studijskoj godini. Svi pristupnici prijemnom ispitu moraju detaljno proučiti pravilnike o prijemnom ispitu, a za sva dodatna pitanja ili nejasnoće, tu je studentska referada.

Detaljne upute za razredbeni postupak!

  • Sve informacije o upisima potraži ovdje.

Imaš pitanja?

Sva pitanja vezana uz upise na Akademiju slobodno uputi studentskoj referadi, pisanim ili telefonskim putem. Potrudit ćemo se odgovoriti ti u najkraćem mogućem roku!

Radno vrijeme referade je:

Pon – Pet: 9 – 15:00 sati
Vikendom i praznikom ne radimo

Telefonski broj: 051/228-886
Email adresa: studentska@apuri.hr

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti