Keramika

Kada čujemo riječ keramika, većina nas pomisli na predmete iščezlih kultura i jedan od prvih ljudskih zanata. Međutim, pristup i način obrade keramike posljednjih je godina znatno osuvremenjen. Upoznaj se s modernom keramičkom umjetnošću i otkrij njene jedinstvene potencijale.

Keramička umjetnost je vrsta vizualne umjetnosti, a spada u plastične umjetnosti. Dok se neke keramike smatraju umjetnošću, neke se pak smatraju dekorativnim, industrijskim ili primijenjenim umjetničkim predmetima. Većina tradicionalnih keramičkih proizvoda izrađena je od gline – ili gline pomiješane s drugim materijalima – koja se oblikuje i podvrgava vrućini. U suvremenoj keramičkoj primjeni keramika je umjetnost i znanost izrade predmeta od anorganskih, nemetalnih materijala djelovanjem topline.

Upoznat ćeš se s povijesnim aspektima i suvremenim kretanjima u mediju keramike. Steći ćeš znanja u području keramičke produkcije: ručno modeliranje 3D objekata, modeliranje prototipa, glaziranje i dr. Izrađivat ćeš geometrijske forme tehnikom građenja, restrukturirati nastale forme i stvarati uporabne predmete od njih. Pratit ćemo tvoj individualni razvoj kroz razradu ideje od koncepta do realizacije u područjima kiparstva, umjetničke keramike, multiplikata i produkt dizajna. Uz kontinuirani mentorski rad, razvijat ćeš vlastiti stvaralački, kreativni i kritički odnos kroz likovni jezik u mediju keramike.

Nastava se odvija u potpuno opremljenim radionicama za keramiku, za tradicionalni rad u glini, procese pečenja i glaziranje. Radi se u malim grupama, u kreativnoj i opuštenoj atmosferi, poštujući individualnost svih studenata. Rad studenata je podržan i resursima Quark Centra za keramiku koji je opremljen za suvremenu keramičku produkciju, 3D printanje u glini, i sl.

Keramika se predaje kao izborni kolegij na preddiplomskim i diplomskim studijima Likovne pedagogije i Primijenjene umjetnosti. Na Likovnoj pedagogiji keramika je sveprisutan segment općenite likovne pismenosti u kreativnom i edukativnom procesu, te ima važnu ulogu u razumijevanju i čitanju umjetničkih djela stakla. Na studiju Primijenjene umjetnosti keramički kolegiji su usmjereni na sustavno obrazovanje budućih profesionalaca suvremene keramičke produkcije u suvremenoj umjetnosti i primijenjenoj umjetnosti.

  • Prouči kolegije koje ćeš slušati ako upišeš Likovnu pedagogiju ili Primijenjenu umjetnost ovdje.
  • Saznaj više o svojim budućim nastavnicama i nastavnicima ovdje.

Po objavi natječaja za upise u iduću studijsku godinu upisuješ preddiplomski studij Primijenjene umjetnosti ili Likovne pedagogije. Nakon toga možeš upisati diplomski studij Primijenjene umjetnosti ili Likovne pedagogije. Ako imaš završen drugi preddiplomski studij , ali te zanima ili se baviš keramikom, slobodno nam pošalji svoju molbu i CV. Razmotrit ćemo koje su ti sve mogućnosti na raspolaganju da položiš dodatne ispite i upišeš se na ovaj studij.

Za pristup prijemnom ispitu Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci potrebno je priložiti vlastitu mapu radova. Osim toga, prijemni ispit se sastoji od motivacijskog razgovora/intervjua te praktičnih i teorijskih testova. Konkretne specifikacije, obvezni dokumenti i broj bodova ovisit će o izboru studija u aktualnoj studijskoj godini. Svi pristupnici prijemnom ispitu moraju detaljno proučiti pravilnike o prijemnom ispitu, a za sva dodatna pitanja ili nejasnoće, tu je studentska referada.

Detaljne upute za razredbeni postupak!

  • Sve informacije o upisima potraži ovdje.

Imaš pitanja?

Sva pitanja vezana uz upise na Akademiju slobodno uputi studentskoj referadi, pisanim ili telefonskim putem. Potrudit ćemo se odgovoriti ti u najkraćem mogućem roku!

Radno vrijeme referade je:

Pon – Pet: 9 – 15:00 sati
Vikendom i praznikom ne radimo

Telefonski broj: 051/228-886
Email adresa: studentska@apuri.hr

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti