Nataša Čulina Štimac, mag. oec.

Voditeljica računovodstva

Diplomirala je 1996. godine na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, na smjeru – Međunarodna razmjena. Nakon diplome radi u struci i prije zapošljavanja na Akademiji radi kao Risk manager u BKS bank AG.
Na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci radi od prosinca 2018. godine.

Kontakti:
natasa.culinas@apuri.uniri.hr
+385 51 505 935

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti