doc. dr. art. Celestina Vičević

Pročelnica Odsjeka za likovne umjetnosti

Grafika

Portfelj
http://celestinavicevic.blogspot.hr

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti