doc. dr. art. Celestina Vičević

Pročelnica Odsjeka za likovne umjetnosti
Grafika

Portfelj
http://celestinavicevic.blogspot.hr

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti