Izv. prof. dr. sc. Sanja Bojanić

Djeluje u okvirima filozofije kulture, medija i queer studija. Posvećena je razumijevanju različitih oblika afektivne nejednakosti, naročito osnaženih u suvremenim društvenim i političkim kontekstima. Pored nastavnog iskustva na sveučilištima Paris 8 i Kraljevskog koledža u Aberdinu, radila je u Nacionalnom Institutu za povijest umjetnosti u Parizu. Nakon uredničkog iskustva u tiskanom nakladništvu (Nouvel Observateur; Sciences et avenir) prelazi u Laboratorij za evaluaciju i razvoj digitalnog nakladništva (LEDEN) u okviru Maison de sciences de l’homme Paris-nord Saint Denis.
Predstojnica je Centra za napredne studije jugoistočne Europe Sveučilišta u Rijeci, te predsjedava Vijećem programskih aktivnosti palače Moise na Cresu. Autorica je više knjiga i preko pedeset tekstova. Od 2010. godine vodi velik broj istraživačkih projekata financiranih iz različitih fondova Europske komisije i privatnih zaklada. Gostujuća je znanstvenica na sveučilištima u Bonnu i Paris 8 u Francuskoj.

Magistrirala je Multimediju i elektroničko nakladništvo 2004. godine na odjelu Hypermedia Sveučilišta Paris 8, gdje je 2009. i doktorirala u okviru doktorske škole Sciences sociales, Pratique et théories du sens, obranivši doktorsku disertaciju ‘Histoires de trahison’ (‘Povijesti izdaja’). 

Na studijima Primijenjena umjetnost i Likovna pedagogija predaje kolegije Semiotika slike I i II, a na studiju Gluma i mediji predaje kolegij Umjetnost katarze. Na studiju Vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna predaje Teoriju i praksu novih medija, Znanost, tehnologiju i kulturu te online kolegij Interactive Design.

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti