Red. prof. mr. art. Jasna Šikanja

U svom umjetničkom radu izražava se kroz različite medije crtež, objekte, instalacije, fotografiju i performativne likovne prakse, no rad u grafici joj je primarni interes. Šikanjini radovi su meditativni i poetični, temeljeni na razumijevanju mnogostrukih aspekata stvarnosti kroz čin štovanja prirode. Na Sveučilištu u Rijeci zaposlena je od 1995. godine.

Diplomirala je na studiju Likovni odgoj i likovna umjetnost na Pedagoškom fakultetu u Rijeci 1989. Godine 2006. magistrirala je grafiku na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje u Ljubljani gdje je stekla zvanje magistrice umjetnosti.

Nastavnica je na kolegijima Grafika I i II na preddiplomskom studiju Likovne pedagogije te na kolegijima Grafika A i B na diplomskom studiju Likovne pedagogije.

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

— Dokumenti trenutno nisu dostupni.

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti