doc. mr. art. Melinda Kostelac

Prodekanica za nastavu, studijske programe i studentska pitanja

Grafika,
Grafički proizvodi

Portfelj
http://www.melinda.co.nr/

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti