doc. art. Marko Koržinek

Prodekan za međunarodnu suradnju

Vizualne komunikacije i grafički dizajn,
Tipografija

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

Dokumenti trenutno nisu dostupni.

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti