doc. art. Marko Koržinek

Prodekan za međunarodnu suradnju

Vizualne komunikacije i grafički dizajn,
Tipografija

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti