Prof. art. Letricija Linardić

Djeluje u području vizualno-likovnih umjetnosti te aktivno istražuje područja grafike koristeći se drugim medijima i tehnologijamaumjetničkom instalacijom, fotografijom, umjetničkom akcijom, društveno angažiranim radovima, knjigama umjetnika. Od početaka svojega umjetničkog djelovanja u umjetničkom mediju grafike polazi od koncepcijskog pristupa kroz manje grafičke opuse. Bavi se umjetničkom edukacijom te istraživanjima u području likovne edukacije. Na osobnim mrežnim stranicama može se pronaći pregled umjetničkih radova.

Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci na Odsjeku za likovne umjetnosti iz područja grafike, nakon čega je završila poslijediplomski studij grafike u Ljubljani, gdje je stjekla titulu mr. art. Doktorski studij završila je na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani i stekla zvanje doktorice znanosti. Na Sveučilištu u Rijeci radi od 1999. godine.

Nastavnica je na preddiplomskim studijima Likovne pedagogije i Primijenjene umjetnosti u području grafike na kolegijima Grafika III i IV (izborni kolegiji), Uvod u metodiku likovne kulture, Metodika likovne kulture te Metodička školska praksa.

Nastavni materijali (login: AAI@edu.hr)

Detaljni izvedbeni planovi

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti