Red. prof. art. Želimir Hladnik

Djeluje u području vizualno-likovnih umjetnosti te kontinuirano istražuje predmetnu realnost kroz označavanje teritorija vlastite kreativne uloge u procesu oblikovanja kiparske forme. Put prema apsolutnoj plastičkoj egzistenciji prepoznaje se kao proces u kojemu je podjednako važna slikarska (pikturalna) i kiparska (oblikovna) obrada predmeta.

Diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, na Odsjeku za likovne umjetnosti iz područja kiparstva, te je završio poslijediplomski studij kiparstva na Akademiji za likovnu umjetnost u Ljubljani.

Nastavnik je na preddiplomskom i diplomskom studiju Likovne pedagogije na kolegijima Kiparstvo III i IV, Kiparstvo izborni III i IV i Kiparstvo C i D.

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti