Prof. dr. sc. Ivana First Komen

Vanjska suradnica

Područje njezinog istraživačkog interesa vezano je za upravljanje markom i međunarodni marketing, a u više navrata bila je pozvani predavač poduzetnicima i obrtnicima o temama kao što su kreiranje marke, odabir ciljanog tržišta i pozicioniranje, istraživanje tržišta, digitalni marketing i dr. Objavljuje radove u međunarodno priznatim časopisima. Aktivna je sudionica međunarodnih znanstvenih skupova te je sudjelovala na mnogim stručnim marketinškim projektima. Samostalno ili u koautorstvu je objavila kritičke prikaze knjiga i konferencija, studije slučaja u sveučilišnim udžbenicima. Također, leksikografski je obradila nekoliko pojmova u Leksikonu marketinga. Pročelnica je Katedre za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2001. Magistrirala je 2003. na Sveučilištu u St. Gallenu u Švicarskoj, gdje je i upisala doktorski studij Multicultural Management. Doktorirala je 2009. godine s temom ‘Značenje marke i njegovo stvaranje u međukulturalnom kontekstu’

Nositeljica je kolegija Upravljanje markama na diplomskom studiju Vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna.

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

— Dokumenti trenutno nisu dostupni.

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti