Studij likovne pedagogije, nastavnički smjer

Opis programa

Diplomski sveučilišni studijski program Likovne pedagogije druga je razina obrazovanja (stupanj 7.1 prema HKO), a mogu ga upisati jedino studenti koji su završili istovjetni preddiplomski studij (min. 180 ECTS).

Cjeloviti dvogodišnji program diplomskog studija predviđa ostvarenje 120 ECTS bodova. Polaganjem svih ispita i ispunjavanjem obveza prema pojedinim programima studenti nakon dvije godine redovitog studija završavaju drugu fazu cjelovitoga studija te ostvaruju pravo na zvanje: Sveučilišni magistar odnosno Sveučilišna magistra likovne pedagogije. Diplomski studij Likovne pedagogije osmišljen je modularno. Studenti prema osobnim afinitetima u gradnji individualnog likovno-umjetničkog izraza mogu izabrati module: grafika, kiparstvo i slikarstvo.

Pored umjetničkog razvoja usporedno se stječu kompetencije iz pedagoško-psihološko-metodičkih znanja i vještina te nužne kognitivne i praktične vještine kao temelj budućeg, naprednijeg samostalnog rada i stručnog promišljanja koje prate kompetencije osobnog kritičkog i samokritičkog preispitivanja i unapređivanja mišljenja i rada.

Nastava se odvija na Akademiji i na Filozofskom fakultetu u okviru nastavničkog modula.

Stečene kompetencije i zvanje omogućuju studentima daljnji razvoj te polaganje državnog stručnog ispita za učitelja ili nastavnika koji je nužan za rad u državnim institucijama koje se bave obrazovanjem u području likovne umjetnosti i kulture. Osim toga, magistri likovne pedagogije mogu pokrenuti vlastite programe za obrazovanje djece i građana u području likovnih umjetnosti ili se samostalno umjetnički razvijati.

Svi predmeti planirani su kao jednosemestralni, što omogućuje povećanu mobilnost studenata prema drugim sadržajima unutar institucije kao i prema drugim studijskim programima u inozemstvu u kraćim studijskim boravcima.
Nakon završetka diplomskog studija moguć je nastavak studija na višoj razini u zemlji ili inozemstvu.

Studij likovne pedagogije iznosi 120 ECTSa, a traje 2 godine (4 semestra).

Ishodi učenja

 • sposobnost primjene stručnog znanja u praksi
 • sposobnost analize vizualno-likovnog problema i sinteze u njegovom rješavanju
 • razvijena individualnost i kreativnost u rješavanju problema
 • sposobnost prikupljanja i analize te obrade informacija iz različitih izvora
 • sposobnost samostalnog učenja
 • sposobnost prilagodbe novim situacijama u rješavanju likovnih problema
 • sposobnost sagledavanja interpersonalnih kompetencija kroz socijalne vještine
 • samostalnost i individualnost u rješavanju zadataka
 • osobna odgovornost prema vlastitom radu i zajednici
 • sposobnost rada u timu
 • sposobnost prezentacije vlastitog rada
 • razvijena kreativnost u nekom od umjetničkih medija
 • stručna znanja i vještine iz poznavanja tradicionalnih i suvremenih likovnih tehnika
 • teorijska znanja iz povijesti umjetnosti
 • teorijska znanja iz likovnog oblikovanja
 • stručna razina primjene metoda, alata i materijala
 • stručna znanja iz psihološko-pedagoškog područja
 • stručna znanja iz metodike likovne kulture i umjetnosti
 • sposobnost samostalnog planiranja i organizacije nastavnog sata
 • sposobnost godišnjeg planiranja i izrade nastavnog kurikuluma
 • sposobnost prepoznavanja kreativnih pojedinaca i njihovo daljnje usmjeravanje
 • sposobnost primjene različitih nastavnih metoda u obrazovanja

Kontakti

dekanat:  dekanat@apuri.uniri.hr
studentska služba: studentska@apuri.hr

Program

Dopusnica za izvođenje studija

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti