doc. mr. art. Darija Žmak Kunić

Prodekanica za umjetničko-znanstvenu djelatnost

Kiparstvo

Portfelj

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti