Prof. art. Marina Banić Zrinšćak

U svom umjetničkom radu zalazi u sve oblike likovnih grana od grafike, kiparstva, instalacije i slikarstva pa sve do dizajna i ilustracije. Bavi se istraživanjem likovnih medija s eksperimentalnim pristupom prema podlozi, motivu i temama koje se kreću od intimističkih do provokativnih društvenih borba protiv AIDS-a, globalno zagađenje, zaštita prirode, recentni civilizacijski dosezi i dr. Aplicira crteže u različitim oblicima i pomiče granice medija crteži ogledalom, postmoderni crteži s elektroničkim ‘ready-madeom’, crteži portreta u maniri trans-avangarde na prešanom lišću, aplikacije crteža u prostoru kao instalacije ili akcije. Za svoj rad je dobila brojna priznanja i nagrade, a svojim je umjetničkim projektima predstavljala Hrvatsku na Europskoj prijestolnici kulture u Grazu i Gelsenkirchenu. Predavala je na Sveučilištu Częstochowa u Poljskoj i Ružomberok u Slovačkoj.

Diplomirala je grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu kod profesora A. Kuduza, a pod mentorstvom akademika M. Šuteja. Pohađala je majstorsku radionicu kod profesora Ljube Ivančića. Boravila je na studijskim putovanjima u Rimu, Parizu, Amsterdamu, Berlinu i dr. Završila je dvogodišnju edukaciju za međunarodnog certificiranog stručnjaka za sustave unapređenja kvalitete u visokom školstvu.

Na preddiplomskom studiju Primijenjene umjetnosti predaje kolegije Napredno crtanje akta i Napredno crtanje, a na diplomskom studiju Vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna predaje Ilustraciju i strip.

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

Izbor radova nastavnika

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti